Guida Sicura

TIPOLOGIA EVENTO CORSO DI GUIDA SICURA

Settembre

07Settembre09:0017:00Guida Sicura8 Posti disponibili09:00 - 17:00 MotorOasi Susa (TORINO)230 €PRENOTA ORA

14Settembre09:0017:00Guida Sicura4 Posti disponibili09:00 - 17:00 MotorOasi Susa (TORINO)230 €PRENOTA ORA

19Settembre09:0017:00Guida Sicura7 Posti disponibili09:00 - 17:00 MotorOasi Susa (TORINO)230 €PRENOTA ORA

Ottobre

05Ottobre09:0017:00Guida Sicura7 Posti disponibili09:00 - 17:00 MotorOasi Susa (TORINO)230 €PRENOTA ORA

10Ottobre09:0017:00Guida Sicura8 Posti disponibili09:00 - 17:00 MotorOasi Susa (TORINO)230 €PRENOTA ORA

Top
Menu
X